FortMedica s.r.o.
FortMedica ORL Budějovická

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku


Úkony

Úkon Délka úkonu [min.] Cena za úkon Oblíbené
Antigenní testy - pro veřejnost 15 min. Zdarma