Radíkovice
Hřiště

Sportovní služby


O firmě

O nás

Provozní řád sportovně rekreačního areálu v obci Radíkovice

Tento provozní řád vydává obec Radíkovice za účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu a využívání volného času zejména mládeže v obci Radíkovice a jeho blízkém okolí.

Čl. I
Využívání hřiště

1. Zřizovatelem a provozovatelem areálu je obec Radíkovice.

2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, minikopaná, basketbal, odbíjená, nohejbal aj.).

3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště.

4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště. viz. čl. č. III.

Čl. II
Provoz a správa hřiště

1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce: Zdeněk Hepner (603 242 984), Martin Vondráček (727 893 109), Jan Ledvinka (602 419 443)

2. Denní provozní doba víceúčelového hřiště (Od 1. dubna do 31.října)

pondělí – pátek: od 6:00 do 22:00 hodin
sobota – neděle: od 8:00 do 22:00 hodin

3. Rezervace zajišťuje rezervační systém Reservatic (nutné zaregistrovat svůj email na adrese radikovicesport@seznam.cz .

4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště, je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednateli.

5. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další rezervace.

6. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště nebo na email radikovicesport@seznam.cz.

 

 

Čl. III
Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.

2. V této souvislosti zde platí zákaz:

- vstupu při bouřce
- odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
- vstupu v nevhodné obuvi - kopačky, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou)...
- manipulace s ostrými předměty
- jízdy na kole,
- používání treter
- vstupu dětem do l0 let bez doprovodu rodičů
- vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
- přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
- konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu
- používání nápojů na bázi Coly (Coca - Cola, Pepsi Cola, Aro Cola, Kofola atd.)
- vstupu podnapilým osobám
- kouření v celém areálu
- rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu
- vstupu se zvířaty
- odhazování žvýkaček na umělý povrch

3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám (tenis - max. 4 osoby + rozhodčí, kolektivní hry 2 x 6 osob + rozhodčí). Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze za hrazením.

4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.

6. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

7. Obec Radíkovice nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřištích.

Čl. IV
Nedodržování ustanovení provozního řádu

1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.

2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit Městské policii.
 

Kde nás najdete

Adresa: Radíkovice, Radíkovice, 50327, Česká republika
Souřadnice: lat: 50.2093322, long: 15.6935577 Navigovat

Telefon: +420603242984

Telefon 2: +420727893109