Kroměřížská nemocnice a.s.
Chirurgické oddělení

veřejné zdravotnictví