Libor Jiránek
Servis

Počítačové a internetové služby


Úkony

Práce servisního technika
Délka úkonu: 60 min.
Cena za úkon: 1 515,00 Kč

Objednat