Livian s.r.o.
CTPark Ostrava - Hrabová - Hala O1

všeobecné praktické lékařství, epidemiologie


Úkony

Úkon Délka úkonu [min.] Cena za úkon Oblíbené
CTP Hrabová - Antigenní testování 5 min. Hradí ZP