Statutární město Havířov
Magistrát města Havířova

Státní správa


Vyberte službu
Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady
Parkovací průkazy
Registr vozidel
Řidičské průkazy
Stavební úřad
Živnostenské a zemědělské podnikání
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za odpady
Placení pokut
Poplatek ze psů

Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady

Úkony

Úkon Délka úkonu [min.] Cena za úkon Oblíbené
Evidence obyvatel - Příhlášení trvalého pobytu 30 min. 50,00 Kč
Evidence obyvatel - Žádost na zrušení trvalého pobytu 30 min. 100,00 Kč
Evidence obyvatel - Výpis z evidence obyvatel 30 min. 50,00 Kč
Občanské průkazy - Žádost o občanský průkaz 30 min. Podle úkonu
Občanské průkazy - Ztráta, odcizení, zničení nebo poškození občanského průkazu 30 min. Podle úkonu
Cestovní doklady - Žádost o cestovní doklad 30 min. Podle úkonu
Cestovní doklady - Ztráta, odcizení, zničení nebo poškození cestovního dokladu 30 min. Podle úkonu