Ostravská univerzita - Nutriční poradna LF
ZY 173

Poradenské služby, Výuka, Sportovní služby, G - Zájmové a další vzdělávání , epidemiologie, hygiena a epidemiologie, veřejné zdravotnictví


Úkony

Úkon Délka úkonu [min.] Cena za úkon Oblíbené
Vstupní konzultace - Borzenko 45 min. Podle úkonu
Vstupní konzultace - Konvička 45 min. Podle úkonu
Program START - Konvička 75 min. Podle úkonu
Program FIT 1 75 min. Podle úkonu
Program FIT 2 75 min. Podle úkonu
BIA 15 min. Podle úkonu
Klidový energetický výdej (nepřímá kalorimetrie) 50 min. Podle úkonu
Program DIET 45 min. Podle úkonu
Program DIET now 30 min. Podle úkonu
Program DIET online 45 min. Podle úkonu
Program FAST 30 min. Podle úkonu