Kroměřížská nemocnice a.s.
Nemocnice Kroměříž - Antigenní testy COVID-19

Public healthcare


About us

About Us

Mise Nemocnice Kroměříž a.s.
Nemocnice s lidským rozměrem.

 

Vize Nemocnice Kroměříž a.s.
Kroměřížská nemocnice a. s. bude pro spádovou oblast Kroměřížska zdravotnickým zařízením první volby při potřebě akutní lůžkové a ambulantní péče. Bude bezpečná, profesionální a stabilní jistota s přívětivou atmosférou při narození, obnově zdraví i záchraně života všech věkových kategorií. Spektrum služeb bude v širším měřítku zahrnovat nabídku preventivních programů, následnou a jednodenní zdravotní péči. Bude součástí spolupracujícího modelu nemocnic Zlínského kraje a na vysoké odborné úrovni bude plnit roli regionální nemocnice ve všech základních oborech. Bude zázemím pro spolupracující praktické lékaře a specialisty spádové oblasti, ekonomicky stabilním partnerem pro dodavatele. Zaměstnancům bude vytvářet prostředí motivující k týmové spolupráci, loajalitě a dlouhodobé stabilizaci na pracovišti s cílem udržitelné dostupnosti a kvality péče o pacienty.

Where to find us

Address: Havlíčkova 660/69, Kroměříž, 767 01, Česká republika
Coordinates: lat: 49.2933764, long: 17.3807092 Navigate

Phone contact: +420573322473