New reservation

Příjem lékařem


Firm

Rehabilitační centrum Havířov, s.r.o. - Práce neschopní nemohou tuto rezervaci využít - mohou využít osobně ranního zápisu. - Rehabilitační centrum Havířov - Široká

Activity

Příjem lékařem

Activity price

Cover insurance

Activity duration

30 min.Není určeno pro pacienty v pracovní neschopnosti

Year

Day

Didn't find a suitable date? Try adding a watchdog