New reservation

Příjem lékařem

Firm Activity Activity price Activity duration
Rehabilitační centrum Havířov, s.r.o. - Práce neschopní nemohou tuto rezervaci využít - mohou využít osobně ranního zápisu. - Rehabilitační centrum Havířov - Široká Příjem lékařem Cover insurance 30 min.

Není určeno pro pacienty v pracovní neschopnosti