Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Đặt lịch mới

Příjem lékařem


Chắc chắn

Rehabilitační centrum Havířov, s.r.o. - Práce neschopní nemohou tuto rezervaci využít - mohou využít osobně ranního zápisu. - Rehabilitační centrum Havířov - Široká

Hành động

Příjem lékařem

Giá của hoạt động

Thanh toán BH

Độ dài của hành động

30 min.Není určeno pro pacienty v pracovní neschopnosti

Năm

ngày

Không tìm thấy một ngày thích hợp? Thử thêm cơ quan giám sát