MUDr. Josef Liehne
Ústecké urocentrum

urologija


Aktivnost

Djeluj Trajanje aktivnosti [min.] Cijena aktivnosti omiljena
Urologické vyšetření 15 min. Pokriveno zdravstvenim osiguranjem