MUDr. Josef Liehne
Ústecké urocentrum

urológia


Úkony

Úkon Dĺžka úkonu [min.] Cena za úkon Obľúbené
Urologické vyšetření 15 min. Hradí zdravotná poisťovňa