Livian s.r.o.
Panattoni Park Brno Airport

všeobecné praktické lekárstvo, epidemiológia


Úkony

Úkon Dĺžka úkonu [min.] Cena za úkon Obľúbené
Panattoni Park Brno Airport - Antigenní testování 5 min. Hradí zdravotná poisťovňa