Livian s.r.o.
Panattoni Park Brno Airport

všeobecné praktické lekárstvo, epidemiológia


Recenzia

Xx D. 28.04.2021
Úkon: Panattoni Park Brno Airport - Antigenní testování
Pavel D. 14.04.2021
Úkon: Panattoni Park Brno Airport - Antigenní testování
Vladimír J. 22.04.2021
Úkon: Panattoni Park Brno Airport - Antigenní testování
XX Z. 06.04.2021
Úkon: Panattoni Park Brno Airport - Antigenní testování
xx S. 29.03.2021
Úkon: Panattoni Park Brno Airport - Antigenní testování
Ludmila S. 27.04.2021
Úkon: Panattoni Park Brno Airport - Antigenní testování
Zuzana Všianská M. 25.03.2021
Úkon: Panattoni Park Brno Airport - Antigenní testování