Centrum letecké medicíny s.r.o.


Nhiệm vụ

1. třída
Độ dài của hành động: 30 min.
Giá mỗi hành động: Miễn phí

Đặt hàng
Soukromý pilot, pilot kluzáku a balónu
Độ dài của hành động: 30 min.
Giá mỗi hành động: Thanh toán BH

Đặt hàng