Centrum letecké medicíny s.r.o.


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
1. třída 30 min. Miễn phí
Soukromý pilot, pilot kluzáku a balónu 30 min. Thanh toán BH