Blog

Reservatic là một hệ thống đặt phòng trực tuyến giúp bạn tiết kiệm thời gian. Nó được thiết kế để đặt tất cả các loại dịch vụ bằng ứng dụng di động hoặc máy tính. Nó cũng có thể tiếp cận những khách hàng không sử dụng thiết bị thông minh.

Tôi có một công ty và tôi muốn khách hàng đặt hàng trực tuyến miễn phí.

Thử miễn phí
Tôi có một công ty và tôi muốn khách hàng đặt hàng trực tuyến miễn phí - ảnh
Dành cho những người không muốn xếp hàng chờ đợi. Tereza và Adéla sử dụng hệ thống Dự trữ.