Obec Dolní Životice
Tělocvična


Giờ mở cửa

Thứ hai 08:00 - 23:55
Thứ ba 08:00 - 23:55
Thứ tư 08:00 - 23:55
Thứ năm 08:00 - 23:55
Thứ sáu 08:00 - 23:55
Thứ bảy 08:00 - 23:55
Chủ nhật 08:00 - 23:55