Obec Dolní Životice
Tělocvična


Về công ty

Về chúng tôi

Kontakt správce tělocvičny: +420721636437

Kontakt správce rezervačního systému: +420724183272

 

Kontakt správce tělocvičny: +420721636437

Kontakt správce rezervačního systému: +420724183272

Nơi để tìm thấy chúng tôi

Địa chỉ: Štáblovská 35, Dolní Životice, 74756, Česká republika
Tọa độ: lat: 49.897, long: 17.7834 Điều hướng

Điện thoại: +420721636437

Điện thoại 2: +420724183272