Novinky a úpravy za měsíc říjen

Reservatic poskytuje online systém rezervace termínů pro všechny sektory služeb obyvatelstvu. Každá služba má své odlišné potřeby. Jednou z velkých předností celého týmu Reservatic je rychlé a vstřícné řešení požadavků klientů na vývoj nových funkcí vylepšujících celý systém.

Novinky a úpravy za měsíc říjen

Časové plány

Časové plány prošly několika praktickými úpravami, které usnadní práci a orientaci v jejich nastavení.

Filtrování

Jestliže máte ve správě více provozoven a kalendářů, pak se vám bude líbit nová funkce filtrování. Filtrovat lze mezi provozovnami, kalendáři, úkony a pracovníky.

Nastavení časového plánu

Nastavení jednotlivých časových plánů jsme pro lepší přehlednost upravili do jednoho řádku. Změnilo se pořadí datum a čas, nyní jako první zvolíte platnost data od-do a následně čas od-do, dále vybíráte dny v týdnu, kterých se nastavení týká.

Grafické znázornění

Grafické znázornění ocení zejména poskytovatelé služeb, kteří mají více kalendářů a úkonů. Snadno zjistíte, jak se časové plány překrývají nebo jak na sebe navazují. Kalendář zobrazuje pouze měsíc dopředu, jestliže potřebujete větší náhled, můžete využít filtr, kde si dané rozmezí nastavíte. V kalendáři se dá také pohybovat myší.

Selektivní kopírování

Další novinkou je selektivní kopírování časových plánů. Funkci využijete v případě, že již vytvořený časový plán potřebujete nastavit i pro jiné úkony.

Ve filtru lze zvolit konkrétní kalendář, úkon a pracovníka, na kterého se má daný časový plán zkopírovat, v rámci jednoho kalendáře lze vybrat více úkonů najednou, výhodou je rychlejší práce s nastavením časových plánů.

Funkce Vybrat vše

Funkce se týká nastavení, kde lze vybrat více než jednu položku. Dříve bylo nutné každou položku zakliknout, nyní vám stačí kliknout na jediné tlačítko “Vybrat vše”.

Funkci naleznete v následujících výběrech:

  • Úkon - výběr provozoven, na kterých se provádí
  • Zaměstnanci - přiřazené provozovny
  • Kalendář - výběr úkonů, které se v daném kal. provádějí
  • Platební možnosti - platba za úkon

Mám firmu a chci, aby se klienti objednávali zdarma online.

Vyzkoušet zdarma
Mám firmu a chci, aby se klienti objednávali zdarma online - obrázek
Pro lidi, kteří nechtějí čekat ve frontách. Tereza a Adéla využívají systém Reservatic.