Nový manuál pro naše klienty

Reservatic poskytuje online systém rezervace termínů pro všechny sektory služeb obyvatelstvu. Každá služba má své odlišné potřeby. Jednou z velkých předností celého týmu Reservatic je rychlé a vstřícné řešení požadavků klientů na vývoj nových funkcí vylepšujících celý systém.

Nový manuál pro naše klienty

Systém Reservatic se stále rozrůstá a vylepšuje. Velké množství podnětů na nové funkce či vylepšení přichází právě od vás - poskytovatelů z různých oborů, s různými variantami pro rezervace.  I přes množství přibývajících funkcí a tedy množství různých variant nastavení se ale stále držíme toho, aby byl systém především intuitivním nástrojem. 

Pro veškerý uživatelský komfort jsme vytvořili kompletně nový manuál pro práci s rezervačním systémem, který vám s nastavením vašeho firemního prostředí pomůže.
Manuál vás provede od registrace firmy, přes mnohdy složitější varianty nastavení rezervací až po vložení rezervačního okna do vaši vlastní webové stránky.

Obsah 

V případě, že jste zdarma registrovali svou firmu do systému, můžete využít odkazu pro metodiku pro práci se systémem. Tato metodika je online a pravidelně aktualizována. Pro přehled a vyhledávání slouží obsah, který kromě klasické informace o stránce, na které se daná sekce nachází je také proklikatelný, na stránku nemusíte složitě listovat. Hlavní sekce obsahu jsou pro přehlednost pojmenovány doslovně dle samotného nastavení v systému, nestane se tedy, že vámi hledané slovní spojení v obsahu nenajdete. Podsekce jsou pojmenovány dle jejich konkrétního obsahu.

Metodika pro práci se systémem 

Veškeré sekce metodiky obsahují prokliky do jiných sekcí či podsekcí pro detailnější upřesnění. Pro jednoduchou představu slouží také množství screenshotů s vysvětlujícími prvky. V metodice narazíte také na důležitá upozornění, čemu se vyvarovat, nebo upozornění, že je akce je nevratná. 

Příklady z praxe

Stále si neumíte představit nastavení vaši firmy v praxi? Metodika obsahuje příklady nastavení rezervací z různých oborů. A že máte odlišné požadavky, než jiná firma ve stejném oboru? I na toto jsme mysleli a uvedli příklady ve více variantách, dle různého zadání. Věříme, že vám tento manuál pomůže nastavit vaši firmu dle vašich individuálních požadavků.

Mám firmu a chci, aby se klienti objednávali zdarma online.

Vyzkoušet zdarma
Mám firmu a chci, aby se klienti objednávali zdarma online - obrázek
Pro lidi, kteří nechtějí čekat ve frontách. Tereza a Adéla využívají systém Reservatic.