Posílení vztahů s klienty a zlepšení služeb

Reservatic poskytuje online systém rezervace termínů pro všechny sektory služeb obyvatelstvu. Každá služba má své odlišné potřeby. Jednou z velkých předností celého týmu Reservatic je rychlé a vstřícné řešení požadavků klientů na vývoj nových funkcí vylepšujících celý systém.

Posílení vztahů s klienty a zlepšení služeb

Nová funkce přidána do našeho rezervačního systému dává poskytovatelům služeb možnost určit, kdy proběhne odeslání uživatelského dotazníku. Tento dotazník je vytvořen samotným poskytovatelem a obsahuje přesně ty informace, které jsou poskytovateli potřebné pro poskytnutí co nejlepšího servisu. Nová funkce jim umožňuje vybrat, zda bude dotazník odeslán pouze jednou - po první, nebo po každé absolvované rezervaci. Tento krok umožňuje poskytovatelům lépe posoudit spokojenost klientů a zlepšit poskytované služby.

Díky této nové funkci mohou poskytovatelé získat užitečné ale i průběžné zpětné vazby od klientů. Například mohou sledovat změny v postojích klientů po různých zkušenostech se službou nebo po interakci s různými zaměstnanci. Tímto je možné získávat nejen klientské potřebné informace, ale i konstruktivní kritiku a přizpůsobovat služby podle potřeb klientů.

Tato aktualizace pomáhá posílit vztahy mezi poskytovatelem a klienty prostřednictvím průběžného sběru zpětné vazby. Možnost odeslat dotazník buď jen jednou, nebo opakovaně, umožňuje poskytovatelům lépe pochopit potřeby a preference svých klientů a poskytovat jim tak lepší a personalizované služby.

Mám firmu a chci, aby se klienti objednávali zdarma online.

Vyzkoušet zdarma
Mám firmu a chci, aby se klienti objednávali zdarma online - obrázek
Pro lidi, kteří nechtějí čekat ve frontách. Tereza a Adéla využívají systém Reservatic.