Reservatic a jeho webová přístupnost

Reservatic poskytuje online systém rezervace termínů pro všechny sektory služeb obyvatelstvu. Každá služba má své odlišné potřeby. Jednou z velkých předností celého týmu Reservatic je rychlé a vstřícné řešení požadavků klientů na vývoj nových funkcí vylepšujících celý systém.

Reservatic a jeho webová přístupnost

Dne 2. 3. 2022 se uskutečnilo již 21. setkání TechMeetup v ostravském Impact Hubu na téma „Od návrhu webu po vývoj a kódování“. Náš kolega na něm vystoupil s přednáškou ohledně přístupnosti webových stránek rezervačního systému Reservatic s přesahem do udržitelného designu.

Systém Reservatic je s námi již několik let pro rezervaci termínů ve všech sektorech služeb lidem. S příchodem pandemie se Reservatic posunul zase o něco dál, kdy se stal součástí projektu Chytrá karanténa 2.0, což obnášelo nové požadavky na systém dle ministerstva zdravotnictví. Stěžejním úkolem tedy bylo zpřístupnit web i pro návštěvníky s těžkým zdravotním postižením tak, aby byli schopni i přes svůj handicap (za pomoci prostředků, které mají k dispozici) web efektivně používat a dosáhnout svého cíle.

Přístupnost webových stránek se zjišťuje ověřením, zda testovaná stránka splňuje pravidla definovaná v metodickém pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb. nebo ve standardu WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). Pokud jsou pravidla dodržena, je možné o webové stránce prohlásit, že je přístupná nejen pro osoby zdravotně postižené.

Největší výzvou přístupnosti Reservaticu byl „blind friendly“ grafický návrh i obsah a zároveň udržet atraktivní a moderní design. Text musí být snadno čitelný na všech zařízeních, tzn. zvolit vhodné fonty a jejich velikosti, ideálně 2 až 3 písma na celý web. V potaz se musí brát další faktory, jako je dobrý kontrast mezi pozadím textu a barvou písma. Vzhledem ke zmíněné kontrastnosti se také doporučuje méně fotografií a nahradit je ilustracemi.

Testování probíhalo za pomocí nástrojů Colour Contrast Checker a Screen Reader, které jsou dostupné v Google Chrome Extensions. Chtěli bychom tímto poděkovat také Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR (www.sons.cz), zejména pak panu Janu Šnyrychovi, viceprezidentovi SONS, za pomoc při návrhu nového rozhraní, řadu doporučení a zpětné vazby.

Mám firmu a chci, aby se klienti objednávali zdarma online.

Vyzkoušet zdarma
Mám firmu a chci, aby se klienti objednávali zdarma online - obrázek
Pro lidi, kteří nechtějí čekat ve frontách. Tereza a Adéla využívají systém Reservatic.