Nová rezervace

Cestovní doklady - Ztráta, odcizení, zničení nebo poškození cestovního dokladu

Firma Kategorie úkonu Úkon Cena úkonu Délka úkonu
Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova Cestovní doklady - Ztráta, odcizení, zničení nebo poškození cestovního dokladu Podle úkonu 30 min.

Nahlášení ztráty, odcizení, zničení a poškození cestovního dokladu. Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.