New reservation

Cestovní doklady - Ztráta, odcizení, zničení nebo poškození cestovního dokladu

Firm Action category Activity Activity price Activity duration
Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova Cestovní doklady - Ztráta, odcizení, zničení nebo poškození cestovního dokladu For activity 30 min.

Nahlášení ztráty, odcizení, zničení a poškození cestovního dokladu. Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.