Nová rezervácia

Cestovní doklady - Ztráta, odcizení, zničení nebo poškození cestovního dokladu

Firma Kategória úkonu Úkon Cena úkonu Dĺžka úkonu
Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova Cestovní doklady - Ztráta, odcizení, zničení nebo poškození cestovního dokladu Podľa úkonu 30 min.

Nahlášení ztráty, odcizení, zničení a poškození cestovního dokladu. Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.