Cookies

Spoločnosť Reservatic s.r.o., IČO: 01798715, so sídlom Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 68354, ako prevádzkovateľ systému Reservatic, vydala dňa 5. októbra 2021 nové "Zásady spracúvania osobných údajov", ktoré obsahujú aj komplexné informácie o používaní súborov cookies.

Viac informácií nájdete na stránke https://reservatic.com/sk/pages/zasady-spracovania-osobnych-udajov.