Aby sme vám mohli poskytovať služby sociálnych sietí, používame na tomto webe súbory cookie. Používaním naších služieb, vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Cookies

Cookies

 

1. My, spoločnosť Reservatic s.r.o., IČO: 01798715, so sídlom Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, zapísaná do obchodného registra vedeného Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 68354, čoby správca osobných údajov,

 

si Vás dovoľuje informovať, že za účelom:

 • merania návštevnosti internetových stránok,
 • vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti našich internetových stránok a správania návštevníkov na našich internetových stránkach,
 • správnej funkčnosti našich internetových stránok,
 • prispôsobovania našich internetových stránok vašim potrebám,
 • zisťovania, ktoré stránky a funkcie návštevníci našich internetových stránok používajú najčastejšie,
 • zlepšenia využitia našich serverov,
 • optimalizácie a zobrazovania reklám na základe predchádzajúcich návštev našich internetových stránok (marketingové cookies),

využívame malé množstvá dát, ktoré sú ukladané vo vašom koncovom zariadení. (tzv. cookies). Viac o cookies sa môžete dozvedieť tu (https://bit.ly/1rWRnXI)  alebo tu (https://bit.ly/1HPoGih).

 

2. Cookies používa takmer každá internetová stránka na svete, všeobecne ide o užitočnú službu, pretože zvyšuje používateľskú prívetivosť opakovane navštívených internetových stránok (umožní vášmu počítaču zapamätať si navštívené stránky a vaše preferované nastavenie jednotlivých stránok).

 

3. Používanie cookies je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina internetových prehliadačov cookies automaticky prijíma už v predvolenom nastavení. Cookies však možno odmietnuť, a to práve nastavením vášho internetového prehliadača. Bližšie informácie o spôsobe takéhoto nastavenia nájdete na týchto stránkach:

Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs)

 

4. Zber cookies za vyššie uvedeným účelom možno považovať za spracovanie osobných údajov, ktoré je možné, s výnimkou marketingových cookies, na základe nášho oprávneného záujmu v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ("GDPR").

 

5. Marketingové cookies pre optimalizáciu a zobrazovanie reklám spracovávame na základe vášho súhlasu v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Súhlas nám udeľujete prostredníctvom nastavenia vášho internetového prehliadača a na dobu, ktorá je uvedená nižšie u jednotlivých marketingových cookies. Tento súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia vášho internetového prehliadača.

 

6. Technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich internetových stránok, však budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie internetových stránok.

 

7. Proti spracovaniu cookies možno vzniesť za podmienok čl. 21 GDPR námietku. Námietku môžete zaslať na adresu info@reservatic.com. Ak podáte námietku proti spracovaniu technických cookies, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu našich internetových stránok.

 

8. Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti našich internetových stránok a vytvárania štatistík týkajúcich sa ich návštevnosti a správania návštevníkov na internetových stránkach sú spracovávané v takmer anonymnej podobe, ktorá síce umožňuje vašu identifikáciu, ale len pri vynaložení značného a odborného úsilie.

 

9. Všetky cookies sú ukladané po dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých typov cookies.

 

10. Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľovi:

 • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA,
 • Seznam.cz, a.s. Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10.

 

11. Títo spracovatelia ďalej s cookies nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami dostupnými tu:

 

12. V súlade s GDPR máte nasledujúce práva:

 • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR);
 • právo na opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov (za podmienok čl. 16 alebo čl. 17 GDPR);
 • právo na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov (za podmienok čl. 18 GDPR);
 • právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov (za podmienok čl. 21 GDPR);
 • právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov (za podmienok čl. 20 GDPR).

 

13. V prípade, že sa budete domnievať, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov, máte tiež právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

 

14. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok či pripomienok nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu info@reservatic.com.