Nová rezervácia

13 TÝDEN ULTRAZVUK

Firma Úkon Cena úkonu Dĺžka úkonu
Gynekologie MUDr. Brožek s.r.o. 13 TÝDEN ULTRAZVUK Hradí zdravotná poisťovňa 30 min.