Nová rezervácia

Odběr krve

Firma Kategória úkonu Úkon Cena úkonu Dĺžka úkonu
MeDiLa spol. s r.o. - Pardubice - Chrudim Odběr krve Hradí zdravotná poisťovňa 15 min.