Tiếp xúc

Nếu bạn có câu hỏi, đừng ngần ngại viết thư cho chúng tôi

Reservatic, s.r.o.
Technologická 372/2
708 00 Ostrava - Pustkovec

IČO: 01798715
DIČ: CZ01798715
Data box: uyy7f8q
DOR: KS Ostrava, oddíl C, vložka 68354  

Data Protection Officer (DPO):
Ing. Soňa Macíčková
dpo@reservatic.com

Společnost Reservatic s.r.o. je registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 71394.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Instagram

Reservatic không cung cấp hỗ trợ cho người dùng cuối (quan tâm đến xét nghiệm, tiêm chủng, v.v.). Liên hệ với infoline 1221 nếu bạn có thắc mắc.
Bạn có thể báo cáo các khiếm khuyết cho crs-podpora@nakit.cz
Thông tin chung -https://covid.gov.cz
Hướng dẫn Kiểm tra và Tiêm chủng -https://crs.uzis.cz