Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Tiếp xúc

Nếu bạn có câu hỏi, đừng ngần ngại viết thư cho chúng tôi

Reservatic, s.r.o.
Technologická 372/2
708 00 Ostrava - Pustkovec

IČO: 01798715 
DIČ: CZ01798715 
DOR: KS Ostrava, oddíl C, vložka 68354

Data Protection Officer (DPO):
Ing. Soňa Macíčková
dpo@reservatic.com

Společnost Reservatic s.r.o. je registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 71394.

Twitter
Facebook
LinkedIn
Instagram

Reservatic không cung cấp hỗ trợ cho người dùng cuối (quan tâm đến xét nghiệm, tiêm chủng, v.v.). Liên hệ với infoline 1221 nếu bạn có thắc mắc.
Bạn có thể báo cáo các khiếm khuyết cho crs-podpora@nakit.cz
Thông tin chung -https://covid.gov.cz
Hướng dẫn Kiểm tra và Tiêm chủng -https://crs.uzis.cz