Tiêm vắc xin Covid-19

Thông tin hiện tại về tiêm chủng chống lại covid-19 có thể được tìm thấy tại koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19 và thông tin liên quan về xử lý dữ liệu cá nhân tại đây: registrace.mzcr.cz
Nếu bạn không điền vào e-mail, bạn sẽ không nhận được xác nhận đặt phòng trong biểu mẫu này (chỉ có một tin nhắn SMS sẽ được gửi).

 • Xác minh số điện thoại
 • Nhập mã PIN điều khiển
 • Hoàn thành và lưu đăng ký
 • Xác nhận xác thực
 • 5
  Đang đợi tin nhắn SMS mời đặt chỗ
 • 6
  Đăng nhập vào hệ thống đặt chỗ
 • 7
  Chọn ngày tiêm chủng
 • 8
  Xác nhận đặt chỗ hợp lệ

Thông báo cho người dùng

Nếu bạn đã đăng ký và nhận được tin nhắn SMS yêu cầu đặt lịch hẹn, hãy điền số của người được bảo hiểm và mã sáu chữ số PIN 2 từ tin nhắn SMS nhận được và tiếp tục đến trang đặt chỗ.

Nếu bạn chưa đăng ký tại registrace.mzcr.cz hoặc bạn chưa nhận được tin nhắn SMS "lời mời" mới mời bạn đặt lịch hẹn, bạn không thể đặt chỗ ngay bây giờ.
Lưu ý, nếu không điền thông tin chính xác, bạn sẽ bị từ chối tiêm chủng.

Hướng dẫn cho những người quan tâm đến tiêm chủng

Đối với những người quan tâm đến tiêm chủng, có sẵn hướng dẫn chi tiết để đăng ký và đặt phòng, bao gồm mô tả về các quy tắc và luồng giao tiếp của hệ thống đặt phòng trung tâm, các câu hỏi thường gặp và giải pháp cho các tình huống không theo tiêu chuẩn koronavirus.mzcr.cz/navod-k-registraci-a-rezervaci-pro-zajemce-o-ockovani

Thay đổi ngày cho liều thứ hai hoặc thứ ba

Bạn có thay đổi đặt lịch mũi tiêm thứ hai online tại reservatic.com/ockovani/zmena, hoặc liên lạc số điện thoại 1221 hoặc liên lạc địa điểm tiêm chủng. Vui lòng kiểm tra khả năng thay đổi đặt lịch mũi tiêm theo cách V2 tại trang danh mục tiêm chủng (uzis.cz) và chọn địa điểm tiêm chủng của bạn. 

Các câu hỏi thường gặp

Hệ thống CRS dựa vào số lượng vắc xin có sẵn tại trung tâm mà bạn đã chọn trong lúc đăng ký để điều khiển việc đặt lịch tiêm phòng covid-19. Bạn sẽ không nhận được mã PIN2 để đặt lịch tiêm ngay sau khi đăng ký mà sẽ nhận được mã trong một tin nhắn từ trung tâm tiêm chủng mà bạn muốn tiêm, phụ thuộc vào số lượng vắc-xin thực sự có sẵn để tiêm cho bạn.

1. Nếu bạn muốn được tiêm phòng, trước tiên bạn phải đăng ký trong Hệ thống đăng ký trung tâm.

2. Chọn "Tiêm phòng bước 1: Đăng ký" trên biển chỉ dẫn của Hệ thống Đăng ký Trung tâm https://registrace.mzcr.cz.

3. Sau đó, bạn điền số điện thoại vào biểu mẫu đăng ký.

4. Bạn sẽ nhận được mã PIN gồm 5 chữ số và nhập nó vào hệ thống.

5. Bạn sẽ thực hiện từng mục một trong biểu mẫu đăng ký, kiểm tra bản cam kết và gửi yêu cầu.

6. Một tin nhắn xác nhận đăng ký sẽ được gửi đến số điện thoại của bạn. Còn nếu bạn nhập e-mail, bạn sẽ nhận được một thông báo xác nhận việc đăng ký qua e-mail.

7. Sau đó, hệ thống sẽ kiểm tra các điều kiện cho phép bạn thực hiện đăng ký. Trong trường hợp thông tin của bạn không xác minh được qua hệ thống đăng ký trung tâm, bạn sẽ nhận được một yêu cầu sửa lại những thông tin đã điền (vẫn là qua tin nhắn và e-mail). Bạn có thể thực hiện việc sửa phiếu đăng ký của mình trong phần “Quản lý đăng ký” trên biển chỉ dẫn của Hệ thống đăng ký trung tâm https://registrace.mzcr.cz hoặc qua đường liên kết trực tiếp https://registrace.mzcr.cz/detail.

8. Sau khi xác minh thành công thông tin của bạn trong Hệ thống đăng ký công dân, bạn sẽ được xếp vào hệ thống đăng ký.

9. Hãy đợi tin nhắn mời có mã PIN 2 gồm sáu chữ số từ trung tâm mà bạn muốn tiêm. Tin nhắn này sẽ được gửi cho bạn dựa vào chỉ số ưu tiên của bạn và số lượng vắc xin có sẵn tại trung tâm mà bạn muốn tiêm, và việc này có thể mất vài ngày hoặc vài tuần.

10. Ngay sau khi nhận được mã PIN2 gồm 6 chữ số để đặt lịch, hãy tiếp tục bằng cách chọn “Tiêm phòng bước 2: Đặt lịch” trên bảng chỉ dẫn của Hệ thống đăng ký trung tâm https://rezervace.mzcr.cz.

 1. Trước tiên, bạn phải đăng ký qua mục "Tiêm phòng bước 1: Đăng ký" trên biển chỉ dẫn của Hệ thống Đăng ký Trung tâm https://registrace.mzcr.cz.
 2. Ngay sau khi nhận được mã PIN2 gồm 6 chữ số để đặt lịch tiêm, hay tiếp tục bằng cách chọn “Tiêm phòng bước 2: Đặt lịch” trên bảng chỉ dẫn của Hệ thống Đăng ký Trung tâm https://rezervace.mzcr.cz.
 3. Nhập Số bảo hiểm y tế của bạn (Công dân Séc điền số sinh, người nước ngoài điền số bảo hiểm y tế được cấp) và mã PIN2 mà bạn đã nhận được trong tin nhắn mời.
 4. Hãy chọn ngày và giờ thích hợp cho việc tiêm phòng mũi 1 bằng vắc-xin chống covid-19, tại trung tâm tiêm chủng mà bạn đã chọn để tiêm.
 5. Lịch tiêm mũi 2 sẽ do hệ thống tự động sắp đặt.
 6. Xác nhận lịch tiêm đã có bằng cách nhấp vào "Đặt lịch" và đợi màn hình hiển thị chứng nhận lịch tiêm hợp lệ.
 7. Nếu bạn đã điền e-mail, bạn sẽ nhận được xác nhận về cả 2 lịch tiêm hợp lệ qua 2 e-mail riêng biệt. Đồng thời, bạn sẽ được xác nhận qua SMS với lịch tiêm của cả hai mũi.

Không, tất cả việc đặt lịch tiêm phòng covid-19 được thực hiện riêng mà không có liên quan gì đến tài khoản trên Reservatic.

Không, hiện tại chỉ có thể đặt lịch tiêm phòng covid-19 qua biển chỉ dẫn của Hệ thống Đăng ký Trung tâm tại địa chỉ trang web https://crs.mzcr.cz.

Căn cứ vào những thay đổi để kiểm soát việc đặt lịch tiêm phòng covid-19 cho những người muốn tiêm, cần phải đợi tin nhắn SMS mời đặt lịch từ trung tâm bạn đã chọn trong khi đăng ký, phụ thuộc vào lượng vắc xin có sẵn tại các trung tâm tiêm chủng covid-19.

Lịch tiêm mũi 2 sẽ do hệ thống tự động sắp đặt.

Bạn chỉ có thể thay đổi lịch tiêm phòng covid-19 bằng cách gọi số 1221 hoặc liên lạc với trung tâm tiêm chủng. Trong trường hợp lịch tiêm của mũi đầu được thay đổi, lịch tiêm của mũi thứ hai cũng sẽ tự động thay đổi theo.

Khoảng cách thời gian giữa các mũi tiêm hiện đã được cố định và thay đổi chỉ có thể xảy ra do tình trạng sức khỏe của người được tiêm chủng - bệnh truyền nhiễm, phẫu thuật cần thiết, v.v.

Địa chỉ để hủy lịch tiêm được gửi trong e-mail đầu tiêm kèm xác nhận lịch tiêm. Lịch tiêm mũi 2 cũng sẽ tự động bị hủy.

Có thể sửa lại những thông tin cá nhân mà bạn đã điền trong phiếu đăng ký, nhưng không thể sửa số bảo hiểm y tế (số sinh của công dân Séc), tên và họ.

Nếu có lỗi đánh máy khi trong khi điền và đặt lịch tiêm, bạn có thể gọi 1221 hoặc trung tâm mà bạn sẽ tiêm và yêu cầu họ sửa lại thông tin cá nhân. Nếu bị sai số bảo hiểm y tế, bắt buộc phải gọi đường dây nóng 1221.

Đường dây nóng với số điện thoại 1221 được lập ra để trả lời các câu hỏi và trợ giúp đăng ký và đặt lịch. Có thể xảy ra việc đường dây bị quá tải, cám ơn bạn vì sự kiên nhẫn. Đường dây nóng hoạt động hàng ngày từ 8:00 đến 19:00.

Bạn không phải điền, nhưng nếu không điền e-mail, bạn sẽ không nhận được xác nhận về lịch tiêm phòng covid-19 bằng hình thức này, bạn sẽ chỉ nhận được xác nhận lịch tiêm thông qua tin nhắn. Hơn nữa, bạn sẽ không nhận được giấy chứng nhận tiêm chủng covid-19 qua e-mail.

Không, chức năng giám sát chỉ có trên trang web. Chức năng này không thể sử dụng cho việc tiêm phòng COVID-19 vì lý do điều hành, ngay cả trên web.