Holičství

Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Pánský střih 30 min. 250,00 Kč
Chlapci střih - do 6 let 30 min. 180,00 Kč
Barber střih 30 min. 350,00 Kč
Kompletka 30 min. 450,00 Kč
Úprava vousů 30 min. 200,00 Kč
Střih strojkem 30 min. 150,00 Kč