Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Kroměřížská nemocnice a.s.
Nemocnice Kroměříž - Antigenní testy COVID-19


Chọn một danh mục hành động

Odběry COVID-19

Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Antigenní test 5 min. Thanh toán BH Đặt hàng