Đặt lịch mới

Preventivní PCR vyšetření pro veřejnost

Chắc chắn Hành động Giá của hoạt động Độ dài của hành động
Laboratoře AGEL a.s. - Laboratoře Agel a.s. - Kopřivnice Preventivní PCR vyšetření pro veřejnost 853,00 Kč 5 min.

Respektujte prosím čas odběru a dostavte se na Vámi objednaný čas - zrychlíte tím celý proces odbavení a dobu čekání. Děkujeme.

Tiếp tục bằng cách điền vào biểu mẫu nếu bạn chưa có tài khoản người dùng và không quan tâm đến việc đăng ký.
Chọn một ngày
Năm
ngày

Không tìm thấy một ngày thích hợp? Thử thêm cơ quan giám sát