Lucie Procházková
Jóga a masáže


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Thajská masáž 90 min. 1.500,00 Kč
Jóga - individuální lekce 60 min. 600,00 Kč
Automasáž - foam rolling 120 min. 2.000,00 Kč