Chọn một dịch vụ
Maderoterapie

Maderoterapie

Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Klasická maderoterapie 55 min. 850,00 Kč
Kombinovaná Brazilská maderoterapie 60 min. 950,00 Kč
ICE maderoterapie 40 min. 1.000,00 Kč
Maderoterapie obličeje 30 min. 650,00 Kč
Maderoterapie-problémová partie 30 min. 500,00 Kč