Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Đặt lịch mới

Cestovní doklady - Žádost o cestovní doklad


Chắc chắn

Statutární město Havířov - Magistrát města Havířova

Thể loại hành động

Hành động

Cestovní doklady - Žádost o cestovní doklad

Giá của hoạt động

Theo diễn

Độ dài của hành động

30 min.Správní poplatek za tento úkon lze zaplatit na místě v hotovosti nebo platební kartou.

Năm

ngày

Không tìm thấy một ngày thích hợp? Thử thêm cơ quan giám sát