Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Kosmetika 30 min. 400,00 Kč
Peeling 40 min. 500,00 Kč
Masáž 40 min. 500,00 Kč