Đặt lịch mới

COVID - Ag -antigenní test

Chắc chắn Thể loại hành động Hành động Giá của hoạt động Độ dài của hành động
SALUBRITA - MUDr. Vanda ŘEZNÍČKOVÁ ,Praha 1 - AG COVID - Ag -antigenní test 200,00 Kč 5 min.

Odběr z nosohltanu, vyhodnocení testu

Tiếp tục bằng cách điền vào biểu mẫu nếu bạn chưa có tài khoản người dùng và không quan tâm đến việc đăng ký.
Chọn một ngày
Năm
ngày

Không tìm thấy một ngày thích hợp? Thử thêm cơ quan giám sát