Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

SALUBRITA
MUDr. Vanda ŘEZNÍČKOVÁ ,Praha 1 - AG


ODBĚRY COVID-19

Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
COVID - Ag -antigenní test celoplošné testování -max. 1 x za 7 dnů 5 min. Thanh toán BH Đặt hàng