SALUBRITA
MUDr. Vanda ŘEZNÍČKOVÁ ,Praha 1 - AG


Chọn một dịch vụ
ODBĚRY COVID-19 - Ag test

ODBĚRY COVID-19 - Ag test

Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
COVID - Ag -antigenní test 5 min. 200,00 Kč