Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Đặt lịch mới

PCR vyšetření COVID-19 (samoplátce)


Chắc chắn

OKB Lab, a.s. - OKB Lab, a.s. - Ústí n.L. Vaníčkova

Hành động

PCR vyšetření COVID-19 (samoplátce)

Giá của hoạt động

814 Kč

Độ dài của hành động

15 min.


Năm

ngày

Không tìm thấy một ngày thích hợp? Thử thêm cơ quan giám sát