Salubrita
MUDr. Vanda ŘEZNÍČKOVÁ ,Praha 1 - PCR


ODBĚR COVID - 19 - PCR test

Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
COVID PCR - samoplátce 7 min. 1.180,00 Kč