Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

UROGYN MEDICO s.r.o.
Odběrové místo Praha 2 - Wilsonova 301/10| PCR test


Giờ mở cửa

Thứ hai 07:00 - 18:00
Thứ ba 07:00 - 18:00
Thứ tư 09:45 - 18:00
Thứ năm 07:00 - 18:00
Thứ sáu 07:00 - 18:00
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa