Reservatic zadarmo na 4 mesiace

Reservatic poskytuje online systém rezervácie termínov pre všetky sektory služieb obyvateľstvu. Každá služba má svoje odlišné potreby. Jednou z veľkých predností celého tímu Reservatic je rýchle a ústretové riešenie požiadaviek klientov na vývoj nových funkcií vylepšujúcich celý systém.

 Reservatic zadarmo na 4 mesiace

Vzhľadom na aktuálnu celosvetovú epidemiologickú situáciu, prichádza aj Reservatic s pomocou, ako prispieť k zmierneniu jej dopadu. Po bezplatnej inštalácii môže pomôcť ako všetkým typom zdravotníckych zariadení a spádovým lekárom, lekárňam, hygienickým staniciam, odberovým centrám, mestským úradom a ďalším inštitúciám, vrátane colnej správy, a samozrejme aj všetkým ich klientom (občanom) si prostredníctvom mobilu alebo počítača vzájomne naplánovať termíny návštev tak, aby nedochádzalo ku kumulácii ľudí, frontom a zbytočnému čakaniu. Vzhľadom na vládne opatrenia a nariadenia vedúce k zmierneniu šírenia koronaviru, je základným odporúčaním minimalizácia počtu osôb na jednom mieste. V súčasnej dobe sú obmedzené úradné hodiny v obciach a mestách aj v ordináciách, a preto sa zavádza prístup iba pre objednaných. To sa aktuálne deje telefonicky, čo zbytočne zaťažuje ako zdravotníkov, tak úradníkov. K tomu je možné použiť on-line objednanie Reservatic. Predpokladáme, že aj po zvládnutí najväčšej krízy, bude potrebné postupne zvládnuť aj požiadavky na neakútnu zdravotnú starostlivosť a úradné úkony, vrátane ostatných služieb. V rámci našej snahy prispieť k zmierneniu existujúcich problémov, rozhodli sme sa poskytnúť systém Reservatic poskytovateľom všetkých typov služieb a ich klientom na 4 mesiace zadarmo, minimálne do 31. 7. 2020. Ak by sa situácia výrazne nezlepšila, predĺžime všetkým túto lehotu podľa aktuálnej situácie . Súčasne ale upozorňujeme, že v prípade využívania SMS namiesto e-mailových správ či tzv. push notifikácií v mobilných aplikáciách, sú tieto SMS správy spoplatnené podľa cenníka.

Toto bezplatné riešenie ponúkame v plnej, neobmedzenej verzii. Pred jej ukončením Vám ponúkneme pokračovanie v komerčnom režime, alebo prípadný export dát a možnosť ukončenia používania systému. Budeme radi za zdieľanie tejto informácie všetkým, ktorým môže v tejto dobe pomôcť. Ďakujeme! Facebook https://www.facebook.com/reservatic/posts/1719485001533383 LinkedIN https://www.linkedin.com/posts/reservatic_online-rezerva%C4%8Dn%C3%AD-syst%C3%A9m-zadarmo-na-4-m%C4%9Bs%C3%ADce-activity-66478296173758707 -Tt3B/ Leták na stiahnutie RS-covid19-A4_final.pdf Aplikácia Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reservatic.android Aplikácia IOS: https://apps.apple.com/gb/app/reservatic/id1456245635?l=sk

Mám firmu a chcem, aby sa klienti objednávali zadarmo online.

Vyskúšať zadarmo
Mám firmu a chcem, aby sa klienti objednávali zadarmo online - obrázok
Pre ľudí, ktorí nechcú čakať v radoch. Tereza a Adela využívajú systém Reservatic.