Technológie využívané v systéme Reservatic

Reservatic poskytuje online systém rezervácie termínov pre všetky sektory služieb obyvateľstvu. Každá služba má svoje odlišné potreby. Jednou z veľkých predností celého tímu Reservatic je rýchle a ústretové riešenie požiadaviek klientov na vývoj nových funkcií vylepšujúcich celý systém.

Technológie využívané v systéme Reservatic

Keďže sa nás niektorí technicky zdatnejší klienti pýtali, aké technológie používame v projekte Reservatic, uvádzame ich základný prehľad:

Databáza
Server Percona pre MySQL

https://www.percona.com/

Aplikačný jazyk a rámec
Ruby

https://www.ruby-lang.org/en/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ruby_(programovací%C3%AD_jazyk)

Ruby on Rails

http://rubyonrails.org/

Server
Vyhradené servery OVH

https://www.ovh.cz

Operačný systém Debian

https://www.debian.org/

Systém zálohovania Bacula pre fyzicky oddelené servery

http://blog.bacula.org/

Vývoj mobilných zariadení pre Android a iOS
Ionic Framework

http://ionicframework.com/

Mám firmu a chcem, aby sa klienti objednávali zadarmo online.

Vyskúšať zadarmo
Mám firmu a chcem, aby sa klienti objednávali zadarmo online - obrázok
Pre ľudí, ktorí nechcú čakať v radoch. Tereza a Adela využívajú systém Reservatic.