CTMOS, spol. s r.o. 1
CTMOS, spol. s r.o.

všeobecné praktické lekárstvo


Úkony

Úkon Dĺžka úkonu [min.] Cena za úkon Obľúbené
Úkon 1 30 min. Hradí zdravotná poisťovňa