EnerCom s.r.o.

všeobecné praktické lekárstvo


Úkony

Úkon 1
Dĺžka úkonu [min.]: 60 min.
Cena za úkon: Hradí zdravotná poisťovňa

Objednať
Ukon 2
Dĺžka úkonu [min.]: 90 min.
Cena za úkon: Hradí zdravotná poisťovňa

Objednať