Nová rezervácia

Herpes zoster (nad 50 let)

Firma Kategória úkonu Úkon Cena úkonu Dĺžka úkonu
Ostravská univerzita - Očkovací centrum Lékařské fakulty OU Herpes zoster (nad 50 let) Podľa úkonu 15 min.
Pokračujte ďalej vyplnením formulára, ak nemáte vytvorený užívateľský účet a nemáte záujem sa registrovať.
Vyberte termín
Rok
Deň