Đặt lịch mới

Herpes zoster (nad 50 let)

Chắc chắn Thể loại hành động Hành động Giá của hoạt động Độ dài của hành động
Ostravská univerzita - Očkovací centrum Lékařské fakulty OU Herpes zoster (nad 50 let) Theo diễn 15 min.
Tiếp tục bằng cách điền vào biểu mẫu nếu bạn chưa có tài khoản người dùng và không quan tâm đến việc đăng ký.
Chọn một ngày
Năm
ngày