Soukromá základní škola a mateřská škola Adélka, o. p. s.

A - Predškolské vzdelávanie, B - Základné vzdelávanie


Úkony

Úkon Dĺžka úkonu [min.] Cena za úkon Obľúbené
Zápis do ZŠ 60 min. Zadarmo
Zápis do ZŠ 60 min. Zadarmo
Zápis do ZŠ 60 min. Zadarmo