G-Innova s.r.o.

plastická chirurgia, urogynekológia, gynekológia a pôrodníctvo, rehabilitačná a fyzikálna medicína


Vyberte službu
Estetická gynekologie Doc. Otčenášek
Fyzioterapie - Bc. Horáková
Fyzioterapie Bc. Pospíšilová